Du visar för närvarande Ännu bättre djurhälsa än tidigare

Ännu bättre djurhälsa än tidigare

Bjärefågels koncept i kombination med långsamt växande Rowan Ranger-kyckling ger friska djur. Efter införandet ligger fotpoängen oftast på noll av 200 möjliga poäng. Höga fotpoäng kan i förlängning leda till infektion i fötter och ben.

För ett år sedan införde Bjärefågel den långsamt växande Rowan Ranger-kycklingen i Sverige för att ytterligare förbättra djuromsorgen i uppfödningen. Då fanns bara de snabbväxande hybriderna Ross 308 och Cobb 500 tillgängliga för kommersiell uppfödning i större skala i Sverige.

– Redan från första början märkte vi att Rowan Ranger är en väldigt välmående fågel och att den passar mycket väl in i vårt koncept som fokuserar på bra djuromsorg. Det var vad vi hoppades och trodde på när vi började satsningen. Nu är det bevisat, säger Bjärefågels vd och grundare Per-Olof Ingemarsson.

Bjärefågel mäter kycklingarnas välbefinnande på flera olika sätt, bland annat genom att kontrollera fothälsan på fåglarna. Höga fotpoäng kan i förlängning leda till infektion i fötter och ben.

– På en skala från noll till 200 ligger vi ofta på 0 poäng. Medeltal för årets första tio månader är 5,1. Med den snabbväxande Ross 308 vi tidigare födde upp kunde vi inte få så här låga siffror, hur mycket vi än arbetade med djurhälsa och stallmiljö. Genombrottet kom när vi kombinerade en långsamt växande fågel med de andra djuromsorgsåtgärderna i vårt koncept, säger Per-Olof Ingemarsson.

Rowan Ranger-kycklingarna uppnår sin slaktvikt efter 53-56 dagar, vilket är 15-20 dagar mer än vad Ross 308 och Cobb 500 är avsedda för. Förutom att Rowan Ranger-kycklingen växer betydligt långsammare, har den även ett bättre beteende och äter i en mer avslappnad takt.

– Det är som att vrida tillbaka tiden 20 eller 30 år till hur kycklingarna var då.

I Bjärefågels koncept ingår även att man bara har halva beläggningen i stallen jämfört med vad som är tillåtet i Sverige. Fåglarna får ingen antibiotika eller antibiotikaliknande prepatat. Uppfödningen är småskalig och sker på familjejordbruk på Bjärehalvön och i södra Halland.

– Vår kyckling är mycket mer än bara en vanlig majskyckling. Den är också uppfödd på ett hänsynsfullt sätt och vi vet att våra kunder uppskattar det, säger Per-Olof Ingemarsson.

Den goda djuromsorgen hos Bjärefågel påverkar slutresultatet.

– Bjärekyckling har mycket textur i köttet och den är rik på smak. Den smakar som kyckling gjorde förr. De flesta som provar vår kyckling blir återkommande kunder.