Ekologisk kyckling? Nej tack!

Vår kyckling är inte ekologisk eller Krav-märkt. Vi vill inte att den ska vara det. Vi har istället valt en annan väg som vi anser är mer ekologiskt hållbar. Om vi födde upp ekologisk kyckling skulle vi behöva använda fiskmjöl i startfodret för att fåglarna skulle få alla näringsämnen de behöver och må bra. Det bidrar till utfiskning av haven och det tycker inte vi är så ekologiskt. 

Skulle vi ha ekologisk kyckling skulle vi också bli tvungna att importera väldigt mycket ekologiskt foder, vilket inte heller är hållbart. Våra kycklingar äter ett helt vegetabiliskt GMO-fritt foder baserat på majs odlad i södra Sverige och lokalt odlad spannmål. Det tycker vi är ekologiskt hållbart!

 

Svenskt klimat passar sällan för utevistelse

Det svenska klimatet är väldigt varierande. Med undantag av ett par sommarmånader skiftar vädret ofta väldigt snabbt mellan kyla, regn och blåst. När kycklingarna går ute blir de fuktiga om ben och fötter. Denna fukt tar kycklingarna med sig in i stallbädden, som lätt blir frätande och skadar fåglarnas fötter och ben. Det vill vi inte ska ske. Våra fåglar ska ha en bra fothälsa och det har de idag.

Ett av de verktyg vi använder för att kontrollera kycklingarnas välmående är fotpoäng. För varje flock bedömer våra veterinärbiträden kycklingarnas fötter. Ett värde på noll är bästa resultat, medan 200 poäng är ett dåligt resultat. Fotpoängen för våra flockar ligger i regel på noll eller nära noll. Tack vare detta är våra fåglar aktiva och rör sig gärna genom hela stallet.

Med smittor i omlopp följer också risker

Med utevistelse kommer också stora risker för olika smittor, som campylobakter och salmonella. De senaste åren har fågelinfluensan varit varit väldigt aktiv i Sverige. Under perioder med fågelinfluensa så är det inte tillåtet med utevistelse för kycklingarna, ibland i olika zoner och ibland i hela Sverige.

Vi vill varken utsätta kycklingarna eller våra kunder för risker. Vi har stället valt att satsa på en bra inomhusmiljö med nästan dubbelt så mycket plats per fågel, jämfört med vad som krävs. Ventilation, luftkvalité, temperatur, vatten och foder styrs via dator. Skulle något vara fel så larmas genast personal. Vi besöker varje stall två gånger om dagen och kontrollerar kycklingarna och miljön, för att säkerställa att fåglarna har det bra.

Vad är skillnad mellan kyckling och

Bjärekyckling?

Har du frågor eller funderingar?
Varmt välkommen att kontakta oss – vi finns här för dig!