Vårt foder

Majs, baljväxter, spannmål, gräs, soja, vitaminer, mineraler och aminosyror är vad Bjärekycklingarna äter. Fodret är helt vegetabiliskt och helt utan tillsatser och vi kan garantera att det varken förekommer fiskmjöl, köttmjöl, antibiotikaliknande preparat eller genmodifierande produkter.

Först använde vi fransk majs som foder till våra kycklingar, för då var den inte GMO-manipulerad som den amerikanska. Men helst ville vi använda grödor som var odlade här hemma. ”Det finns inga svenska majsbönder som odlar majs för tröskning”, sade foderindustrin. Så vi fick kämpa för att hitta svensk majs som passade våra höga krav, men till sist lyckades vi. Det mesta av vårt foder odlas i södra Sverige. Spannmålen odlas på Bjäre. Genom att använda närodlat foder och återföra gödseln till traktens odlingar kan vi bidra till att kretsloppet fungerar.

30 procent av foderråvarorna är certifierad av Svenskt Sigill, vilket garanterar en lägre miljöpåverkan.  Växtodlare granskas av tredje part.

VArför det FINNS soja i fodret

Soja är den mest klimatbelastande ingrediensen i vårt foder, efter som den importeras. Vårt mål för framtiden är kunna utesluta soja ur fodret och vi arbetar för att uppnå det målet så snart som möjligt. Innan vi kan byta foder måste vi säkerställa att proteinhalten i ett sojafritt foder är tillräckligt hög så att våra kycklingar mår bra.

All soja vi på Bjärefågel och våra uppfödare använder är certifierad enligt ProTerra eller RTRS via foderföretagen Lantmännen och Svenska Foder i egenskap av importörer av soja. Sojan är GMO-fri och transporteras separat från annan soja.

SKälen till att GRÖDOR ÄR certifierade

IP-certifiering av växtodling ger en produktion med högre livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och schysstare arbetsvillkor. Miljöpåverkan minimeras genom systematiskt arbete för friska grödor och effektiv användning av insatsvaror.

Viktiga delar är en genomtänkt växtföljd, förebyggande åtgärder mot skadegörare, optimerad användning av gödsel och ansvarsfullt uttag av bevattningsvatten. Dessutom genomförs specifika insatser för att bevara och öka den biologiska mångfalden.

Vad är skillnad mellan kyckling och

Bjärekyckling?

Har du frågor eller funderingar?
Varmt välkommen att kontakta oss – vi finns här för dig!