Vill du veta hur du tillagar din Bjärekyckling?

Vi har gjort en tillagningsguide som du kan följa för att få bästa resultat när du tillagar din Bjärekyckling.