SVENSKT SIGILL KLIMATCERTIFIERING

Svenskt Sigill Klimatcertifiering

År 2017 blev Bjärefågel som första och fortfarande enda kycklinguppfödare, klimatcertifierade av Svenskt Sigill. En märkning som innebär att vi utnyttjar naturens resurser på ett effektivt sätt. Detta gör vi genom att sluta kretsloppen mellan produktion och odling, minska utsläppen av växthusgaser och flera regler som innefattar en bättre djurhållning. Det innebär bland annat att vihar sänkt vår klimatpåverkan med 20–25 procent. 

Bjärefågel har arbetat hårt under en lång tid med hållbarhetsarbete och utfört många åtgärder i förbättringsarbetet. Exempel på åtgärder som har utförts: 

• Utbildat chaufförer i miljövänlig körteknik.
• Kycklingarna äter ett helt vegetabiliskt majsbaserat GMO-fritt foder som till största delen är närodlat.
• Använder grön el i hela verksamheten.
• Uppvärmning av stallar sker med förnybara råvaror, exempelvis träpellets. 

Utöver detta utförs nya förbättringar varje år för att behålla certifieringen. På så sätt kan Bjärefågel fortsätta ligga i framkant för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Vi kontrolleras av en extern tredje part. 

SVENSK FÅGEL

Svensk Fagel 2

Som medlem i branschorganisationen Svensk Fågel följer Bjärefågel branschriktlinjer gällande djurvälfärd och hållbarhetsarbete. Märkningen med ”Gula pippin” är en certifiering på att kycklingen är frisk och salmonella fri. Dessutom ingår det regler för klimatpåverkan. 

Certifieringen från Svensk Fågel innebär bland annat att Bjärefågel:

• Följer Svensk Fågel kvalitets och kontrollprogram. 
• Följer Svensk Fågel riktlinjer för transport och slakt. 
• Genomgår utbildningar kring djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. 

Svensk fågel ingår i flera samarbeten med exempelvis stiftelsen Veterinär fjäderfäforskning och World Poultry Science Association. 

Vi kontrolleras av en extern tredje part. 

Vad är skillnad mellan kyckling och

Bjärekyckling?

Har du frågor eller funderingar?
Varmt välkommen att kontakta oss – vi finns här för dig!