Vad som redan har gjorts

Hållbar kycklinguppfödning sedan 1997 – det är i den andan Bjärefågel har drivits sedan starten. Kycklingarnas välmående har alltid prioriterats och det finns en strävan efter att ha en så liten klimatpåverkan som möjligt.

I Sverige är det som medlem av Svensk Fågel tillåtet att föda upp 36 kg kyckling per kvadratmeter i stallen. Vi har ca 20 kg kyckling per kvadratmeter, alltså har Bjärekycklingarna nästan dubbelt så mycket utrymme att röra sig på.

En ny långsamt växande kyckling har fasats in, inte bara en utan två gånger för att vi prioriterar att föda upp kyckling med så god hälsa som möjligt. Läs mer om Ranger Gold-kycklingar HÄR.

För att minska verksamhetens klimatpåverkan bytte vi 2020 till nya  konsumentförpackningar, som har minskat mängden plast vi använder med 61 procent. Nu har vi påbörjat montering av solceller på så många anläggningar som möjligt, så att Bjärefågel kan producera egen ren energi.

Bjärefågel i Torekow AB har fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att under 2023 byta belysning till LED samt uppdatera ventilationsstyrning till modern energieffektiv styrning i fem äldre kycklingstall. Ventilationsstyrningen bidrar till att minska värmebehovet och ledbelysningen minskar elbehovet.

Målet med denna investering har varit att bli en ännu mer klimatsmart och energieffektiv livsmedelsproducent med djurhälsa i fokus. Den uppdaterade ventilationsstyrningen förbättrar ventilationen för våra djur.


transporter och energi är VIKTIGa FAKTORer

De flesta av våra uppfödningsstall finns på Bjäre eller i södra Halland. Att hålla transportsträckorna så korta som möjligt är viktigt eftersom de minimerar stressen av transport för kycklingarna och begränsar företagets klimatpåverkan. I kycklingstallarna används bara bränsle av förnybara råvaror.

I slakteriet har användningen av olja än så länge minskat med 90 procent, genom investering i en värmeåtervinningsanläggning. Dessutom så används endast grön el i hela företaget.

Foder och gödsel gör skillnad

När det kommer till kycklingarnas foder så odlas de flesta ingredienserna i södra Sverige. All soja som våra uppfödare använder är certifierad enligt ProTerra eller RTRS via foderföretagen Lantmännen och Svenska Foder i egenskap av importörer av soja. Sojan är GMO-fri och transporteras separat från annan soja.

Gödsel återgår till närliggande åkrar  för att sluta kretsloppet mellan odling och uppfödning. Dessutom minskar mängden konstgödsel som används på gårdar som gödslar med naturlig gödsel. 

Vad som ska göras

Bjärefågels hållbarhetsmål grundar sig i FN:s Agenda 2030 arbete. För att ha konkreta mål som ger en stor påverkan för företagets miljö- och klimatpåverkan valde vi tre mål att fokusera på:

Utifrån de tre målen och från nutida forskning om djuruppfödnings-, miljö- och klimatpåverkan skapades sex konkreta mål som Bjärefågel ska arbeta med både på kort och lång sikt:

  1. Sänka elförbrukningen över tid.
  2. Övergå till fossilfria transporter.
  3. Minska mängden soja som används. Soja är dem mest klimatbelastande ingrediensen i vårt foder.
  4. Optimera resursanvändningen i verksamheten så att vi:
    1. Minskar mängden plast som används till att paketera våra produkter.
    2. Minskar mängden bränsle som används till att värma upp kycklingstallarna.
  5. Öka stimulansen för kycklingarna i stallmiljön.
  6. Implementera en ny bedövningsmetod som är bevisligen bättre än den teknik som finns idag: bedövning med koldioxid och bedövning med elektricitet. 

Vad är skillnad mellan kyckling och

Bjärekyckling?

Har du frågor eller funderingar?
Varmt välkommen att kontakta oss – vi finns här för dig!