Du visar för närvarande Därför är det bra med granskning av varje slakt!

Därför är det bra med granskning av varje slakt!

  • Inläggskategori:Aktuellt

Tre frågor till Anders Rickard, som är en av flera veterinärer från Livsmedelsverket som turas om att övervaka vid slakten på Bjärefågel.

Vad är din roll när du besöker ett slakteri?
– Att som officiell veterinär övervaka djurskyddet och kontrollera produkten, så att konsumenten får en säker vara. Jag tittar på alla djur som är inlevererade och bedömer om de är friska. Sedan granskar jag verksamheten så att djuren tas om hand och avlivas på ett skäligt och värdigt sätt. Jag tittar också på styckning, urtagning, paketering och kontrollerar hygienrutiner, med mera.

Vad har du för befogenheter om du upptäcker något som är fel?
– Jag kan stoppa slakten i samband med avlivningen. Jag kan också spärra ett livsmedel om jag bedömer att det finns en risk för konsumenten, men det är ovanligt. Ibland stoppar vi slakten tillfälligt och åtgärdar till exempel en maskin. I regel är det uppenbart och oftast stoppar personalen eller livsmedelsproducenten själv verksamheten. Vi kan även stoppa slakten om vi bedömer att djuren är i mindre bra skick. Men vi har god djuromsorg i Sverige och det är sällan det inträffar.

Vad är det roligaste med jobbet?
– Att man träffar mycket människor och att man känner att man gör skillnad. Framförallt djurskyddet är en punkt jag lägger stor vikt vid – jag vill att allt ska gå bra och rätt till. Om du ska ha djur och föda upp dem för slakt, ska de hanteras på ett bra och värdigt sätt.

Bjärefågel är även certifierade av Svensk Fågel och Svenskt Sigill och granskas därmed av tre olika parter.