Du visar för närvarande Bjärekycklingar lastas alltid med två händer om kropp och vingar

Bjärekycklingar lastas alltid med två händer om kropp och vingar

  • Inläggskategori:Aktuellt

På förekommen anledning vill vi på Bjärefågel berätta om hur vi arbetar med djurskydd och djurhållning. När det gäller lastning av kycklingar så har Bjärefågel utarbetat ett eget arbetssätt.

– Vi hanterar varje fågel för hand, med två händer om kropp och vingar. Det gör att vi ser om någon kyckling blir skadad, säger Per-Olof Ingemarsson, grundare och vd

Arbetssättet följs både av Bjärefågel egna anställda och av de kontrakterade uppfödarna. Lastningen sker på kvällar och nätter och börjar med att man dämpar ner belysningen i kycklingstallet.

– När det är tillräckligt mörkt, i princip ledsyn, ökar vi ventilationen och på det sättet får vi kycklingarna lugna. Sedan går vi in i stallet och lastar in en kyckling i taget i transportlådan. Vi ligger i princip på knä och gör det.

Våra kycklingar är uppfödda på och runt Bjärehalvön. För fåglarnas skull och av miljöskäl är maximal transportsträcka tio mil. All slakt sker i vårt eget slakteri under kontroll av Livsmedelsverket veterinärer.

I vårt koncept ingår också:

  • Bjärefågel har en beläggning i kycklingstallen på maximalt 18 kg kyckling per kvadratmeter, eller cirka åtta fåglar. Som medlem av Svensk Fågel får man ha 36 kg kyckling per kvadratmeter, eller cirka 16-20 fåglar.
  • Vi har inga tillsatser av antibiotika eller antibiotika-liknande medel till kycklingarna. Det goda utrymmet gör att Bjärekycklingarna håller sig naturligt friska.
  • Vi föder upp långsamt växande Rowan Ranger-kycklingar. En kyckling som får lov att växa lite långsammare – i sin egen takt – har en god hälsa.
  • Bjärekycklingarna äter GMO-fritt foder baserat på lokalt odlad majs.
  • Vi har ingen tillsättning av saltlake i oförädlade produkter.
  • Vi har en oberoende certifiering av uppfödare och produktion via Svensk Fågel och Svenskt Sigill Klimatcertifiering.