Swedish

Ekologisk kyckling

Ekologisk kyckling? Nej tack!

Vår kyckling är inte ekologisk eller Krav-märkt. Vi vill inte att den ska vara det. Vi har istället valt en annan väg som vi anser är mer ekologiskt hållbar.

Om vi födde upp ekologisk kyckling skulle vi behöva använda fiskmjöl i startfodret för att fåglarna skulle må bra. Det bidrar till utfiskning av haven och det tycker inte vi är så ekologiskt. Skulle vi ha ekologiskt kyckling skulle vi också bli tvungna att importera väldigt mycket foder, vilket inte heller är ekologiskt hållbar. Idag använder vi istället nästan enbart närodlat foder.

Det svenska klimatet är väldigt varierande. Med undantag av ett par sommarmånader skiftar vädret ofta väldigt snabbt mellan kyla, regn och blåst. När kycklingarna går ute blir de fuktiga om ben och fötter. Denna fukt tar de med sig in i stallbädden, som lätt blir frätande och skadar fåglarnas fötter och ben. Det vill vi inte ska ske. Våra fåglar ska ha en bra fothälsa och det har de idag.

Med utevistelsen kommer också stora risker med olika smittor, som campylobakter och salmonella. Det vill vi inte utsätta våra kunder för. Vi har istället valt att satsa på en bra inomhusmiljö med dubbelt så mycket plats per fågel jämfört med vad som krävs. Våra besättningar är små och våra fåglar äter ett helt vegetabiliskt GMO-fritt foder baserat på närodlad majs. Vi hanterar alltid fåglarna med två händer om kropp och vingar, för att inte riskera att de blir skadade. Alla våra uppfödare ligger maximalt cirka tio mil från vårt egna slakteri i Slättaröd utanför Torekov.

Det tycker vi är ekologiskt hållbart!