Vad som redan har gjorts

Hållbar kycklinguppfödning sedan 1997 – det är i den andan Bjärefågel har drivits sedan starten. Kycklingarnas välmående har alltid prioriterats och det finns en strävan efter att ha en så liten klimatpåverkan som möjligt. 

I Sverige är det som medlem av Svensk Fågel tillåtet att föda upp 36 kg kyckling per kvadratmeter i stallen. Vi har 20 kg kyckling per kvadratmeter, alltså har Bjärekycklingarna dubbelt så mycket utrymme att röra sig påEn ny långsamt växande kyckling har fasats in, inte bara en utan två gånger för att ha en kyckling med så god hälsa som möjligt. Läs mer om Ranger Gold kycklingar här.  

All vår uppfödning sker inom en radie på tio mil från slakterietAtt hålla transportsträckorna korta är viktigt eftersom det minimerar stressen av transport för kycklingarna och begränsar företagets klimatpåverkan. 

I kycklingstallarna används bara bränsle av förnybara råvaror. I slakteriet har användningen av olja än så länge minskat med 90 procent, genom investering i en värmeåtervinningsanläggning. Dessutom så används endast grön el i hela företaget. 


När det kommer till kycklingarnas foder så är det mesta från lokala odlare med närhet till verksamhetenAll soja som våra uppfödare som levererar till Bjärefågel använder är certifierad enligt ProTerra eller RTRS via foderföretagen Lantmännen och Svenska Foder i egenskap av importörer av soja. Sojan är GMO-fri och transporteras separat från annan soja.  

Gödsel återgår till närliggande åkrar eller säljs till ekologisk eller KRAV-produktion för att sluta kretsloppen mellan odling och produktion, dessutom så minskar mängden konstgödsel som används på gårdar som gödslar med naturlig gödsel. 

I det senaste steget för att minska verksamhetens klimatpåverkan har vi bytt till nya konsumentförpackningar, som minskar mängden plast vi använder med 61 procent. 

Vad som ska göras

Bjärefågels hållbarhetsmål grundar sig i FN:s Agenda 2030 arbete. För att ha konkreta mål som ger en stor påverkan för företagets miljö- och klimatpåverkan valde vi tre mål att fokusera på: 

Utifrån de tre målen och från nutida forskning om djuruppfödnings-, miljö- och klimatpåverkan skapades sex konkreta mål som Bjärefågel ska arbeta med både på kort och lång sikt:

  1. Sänka elförbrukningen över tid.
  2. Övergå till fossilfria transporter.
  3. Klimatcertifiera 30 procent av kycklingarnas foder och minska mängden soja som används. Soja är dem mest klimatbelastande ingrediensen i vårt foder.
  4. Optimera resursanvändningen i verksamheten så att vi:
    1. Minskar mängden plast som används till att paketera våra produkter. 
    2. Minskar mängden bränsle som används till att värma upp kycklingstallarna.
  5. Öka stimulansen för kycklingarna i stallmiljön.
  6. Implementera en ny bedövningsmetod som är bevisligen bättre än den teknik som finns idag: bedövning med koldioxid och bedövning med elektricitet. 

Vill du veta mer?

Du är varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.